Finansieringsløsninger

Våre løsninger er spesielt utviklet for å hjelpe dine kunder slik at de får råd til å investere i nødvendig utstyr, alt fra landbruksmaskiner og anleggsmaskiner til datamaskiner, programvare og annen teknologi. Med vår hjelp kan vi bidra til at kundene dine får utviklet sine virksomheter og du får utviklet din egen.

BNP Paribas Finansieringsløsninger inkluderer

Vi tilbyr finansieringsløsninger for produsenter, distributører og forhandlere i en rekke bransjer eller sektorer, inkludert:

Leasing gir dine kunder mulighet til å kjøpe inn nødvendig utstyr og maskiner uten å belaste egenkapital eller andre lånekilder. Med riktig utstyr vil dine kunder oppnå økt vekst i sine virksomheter.

Kunden gis disposisjonsrett over maskinen eller utstyret og eierforholdet er av underordnet betydning. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden i hele leieperioden.

Alle driftsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives, kan leasingfinansieres. Her skal vi se nærmere på hva leasing er og hvilke fordeler man møter ved å velge leasing fremfor kjøp. 

KONTAKT BNP PARIBAS LEASINGLØSNINGER

Du er velkommen til å kontakte våre dyktige leasingeksperter, dersom du ønsker rådgivning.

Hva er leasing og hvordan fungerer leasing?

FINANSIELL LEASING

Finansiell leasing eller leasing uten restverdi er en leieavtale som overfører til kunden det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til eiendelen. Leasingselskapet kontraktfester tilbakebetaling av hele det investerte beløpet. Kunden kan anmode om å kjøpe ut gjenstanden underveis i leieperioden eller etter endt leieperiode.

OPERASJONELL LEASING

Ønsker kunden restverdileasing (operasjonell leasing), tilbakebetales investeringen bare delvis mens restverdien garanteres av leverandør eller annen garantist. Garantisten kjøper da tilbake gjenstanden og kunden har ingen rett til å hverken forlenge eller kjøpe ut utstyret.

Ved leasingfinansiering er man ikke avhengig av pant i gården. Maskinene/utstyret avskrives over leieperioden og det er enkelt å forholde seg til ved bytte av utstyr. Gevinst/merverdi brukes som egen-kapital på ny maskin.

Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

Fem fordeler med å tilby leasing til dine kunder

1. Totalleverandør av løsninger

Ved å tilby en komplett løsning som inkluderer finansiering blir du en mer attraktiv leverandør og dermed mer konkurransedyktig på markedet. Du har full kontroll over kundeforholdet og slipper å stresse med faktureringen og de administrative oppgavene. De tar vi oss av.

2. Fleksible løsninger gir muligheter fremfor begrensninger

Leasing er et mye mer fleksibelt finansieringsprodukt enn lån eller kontant betaling, noe som kan gi kunden mulighet til å investere i flere og/eller dyrere maskiner. Dette vil øke kundetilfredsheten, noe som igjen leder til kundevekst og høyere omsetning.

3. Enklere beslutningsprosess

Det er lettere for kundene å bli presentert for en lav månedlig leiepris enn totalkostnaden av utstyret. Å synliggjøre de månedlige utgiftene er med på å forenkle beslutningsprosessen for dine kunder.

4. Enkel arbeidsmetode

Vi krever ikke at du endrer arbeidsmetode når du selger produktene våre. Med en enkel produktopplæring for salgsteamet ditt kan vi gjøre de bedre rustet til å møte spørsmål fra kunden.

5. Du løper ingen økonomisk risiko

Ved et samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions vil vi stå for finansiering av utstyret kundene dine ønsker å gå til anskaffelse av. Du vil dermed ikke risikere økonomisk tap ved manglende betalinger, da denne risikoen ligger under vårt ansvar.

bandeau_comite

Fem gode grunner for hvorfor dine kunder skal velge leasing

1. Enkel regnskapsføring

Ved finansiell og operasjonell leasing bokføres leiebeløpet i driftsregnskapet, utstyret avskrives over leieperioden og det er enkelt for kunden å forholde seg til bytte av utstyr.

2. Fleksible løsninger

Finansiell og operasjonell leasing er et svært fleksibelt finansieringsprodukt og som derfor kan tilpasses og være gunstig for alle aktører i både offentlig og privat sektor.

3. Betal mva. over leieperioden

Istedenfor å cashe ut merverdiavgiften med en gang betaler kunde isteden mva. over leieperioden.

4. Binder ikke opp pantesikkerhet

Når man velger å lease utstyr og maskiner trenger ikke kunde binde opp pantesikkerheten sin.

5. Frigjør kapital

Merverdien på utstyret etter endt leieavtale kan kundene bruke som egenkapital på nytt utstyr.

Hvorfor velge BNP Paribas Leasing Solutions?

Å inngå et samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions innebærer også at vi bistår dere med markedsføring og salg. Ved hjelp av brosjyrer, produktblad, e-poster og nyhetsbrev med mer, kan vi enklere beskrive fordelene med våre finansielle løsninger, samt hjelpe til med å promotere kampanjer og andre aktiviteter.

I tillegg gir vi dere tilgang til vår online partnerportal. Der vil dere ha full oversikt over alle avtaler samt kunne legge inn nye avtaler og selv gjøre utregninger av månedskostnader. Dere kan også her følge opp dokumentprosessen og signering med kunde.

På denne måten vil dere kunne hjelpe kunden i alle deler av salgsprosessen.
Våre dedikerte team på salg og kundeservice står klare til å svare på spørsmål fra dere. De kan nås på telefon 7015 4000 eller via epost på leasing.norway@bnpparibas.com

ET PARTNERSKAP FOR DERES FREMTIDIGE FREMGANG

BNP Paribas Leasing Solutions er en ledende bedrift i Europa, innen finansiering og leasing, og er virksom i 20 land. Vi er en trygg samarbeidspartner med over 70 års erfaring.

Vi tilbyr et komplett opplæringsprogram som tilpasses etter nettopp deres unike behov, og som gjør det enklere for dere å besvare spørsmål om finansiering under salgsprosessen.

Vil dere bli vår samarbeidspartner og dra nytte av fordelene dette gir deres bedrift?
Våre eksperter står klare til å svare på spørsmålene deres og hjelpe dere i gang.

Kontakt BNP Paribas Leasing Solutions

Ta kontakt med vårt team av eksperter hvis du har spørsmål om hvordan vi kan hjelpe akkurat din bedrift.