Personvern

I samhandling med oss skal du kunne stole på oss i forhold til dine personopplysninger. Dette personvernsdiagrammet er ment til å hjelpe deg med å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler inn dataene og hva vi gjør med disse.

BNP Paribas Leasing Solutions er inneforstått med viktigheten av beskyttelse av personvern.

Vi erkjenner at du bryr deg om hvordan dine personopplysninger innhentes, brukes og deles av oss. Vi forsikrer deg om at vi innhenter, bruker, deler og beholder dine personopplysninger i samsvar med EUs generelle personvernregler.

Vi ønsker å tilby våre kunder best mulig service og samtidig sørge for at å ha en oppdatert personvernpolicy. Våre kundeforhold er viktige og våre forpliktelser overfor deg som kunde er formalisert i denne personvernerklæringen.

VÅR FORPLIKTELSE

  • Konfidensialitet

Våre kunders personopplysninger er konfidensielle og skal ikke videreformidles uten rettmessig grunn.

  • Innebygd personvern

Vi er forpliktet til å foreta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig, utilsiktet eller uautorisert tilgang til, avsløring eller tap av dine personopplysninger.

Ansvar

Som databehandlingsansvarlig og databehandler vet vi at personopplysninger skal behandles med aktsomhet. Vi har plikt til å beskytte dine personopplysninger og implementere prosedyrer og løsninger som gjør at du kan utøve dine rettigheter.

  • Tilbakemelding

Ved eventuelle forespørsler knyttet til dine personopplysninger er vi forpliktet til å reagere så raskt som mulig for å forhindre og/eller redusere innvirkningen på deg.

Dine personopplysninger og oss:

Dine rettigheter

Test dine rettigheter

Vennligst bruk vårt kontaktskjema for enhver forespørsel knyttet til dine personopplysninger.