Personvern

I samhandling med oss skal du kunne stole på oss i forhold til dine personopplysninger. Dette personvernsdiagrammet er ment til å hjelpe deg med å forstå hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler inn dataene og hva vi gjør med disse.

BNP Paribas Leasing Solutions er inneforstått med viktigheten av beskyttelse av personvern.

Vi erkjenner at du bryr deg om hvordan dine personopplysninger innhentes, brukes og deles av oss. Vi forsikrer deg om at vi innhenter, bruker, deler og beholder dine personopplysninger i samsvar med EUs generelle personvernregler.

Vi ønsker å tilby våre kunder best mulig service og samtidig sørge for at å ha en oppdatert personvernpolicy. Våre kundeforhold er viktige og våre forpliktelser overfor deg som kunde er formalisert i denne personvernerklæringen.

VÅR FORPLIKTELSE

 • Konfidensialitet

Våre kunders personopplysninger er konfidensielle og skal ikke videreformidles uten rettmessig grunn.

 • Innebygd personvern

Vi er forpliktet til å foreta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig, utilsiktet eller uautorisert tilgang til, avsløring eller tap av dine personopplysninger.

Ansvar

Som databehandlingsansvarlig og databehandler vet vi at personopplysninger skal behandles med aktsomhet. Vi har plikt til å beskytte dine personopplysninger og implementere prosedyrer og løsninger som gjør at du kan utøve dine rettigheter.

 • Tilbakemelding

Ved eventuelle forespørsler knyttet til dine personopplysninger er vi forpliktet til å reagere så raskt som mulig for å forhindre og/eller redusere innvirkningen på deg.

DINE PERSONOPPLYSNINGER OG OSS

Hvilke opplysninger samler vi inn

 • Personlige opplysninger vi får når du samhandler med oss eller når du registrerer deg for å motta informasjon eller tjenester
 • Opplysninger som er knyttet til aktiviteten din på websiden vår (cookies)
 • Opplysninger som du har gitt til våre datterselskaper og partnere

Hvilket formål brukes de til

Vi kan bruke personopplysningene vi samler inn til ulike formål, inkludert kontraktslige eller juridiske formål, for å levere bedre tjenester og nye løsninger eller sende deg informasjon som du har bedt om, eller som kan være av interesse for deg, i samsvar med den aktiviteten du har hatt på websiden vår.

Hvorfor deler vi opplysninger

Vi kan dele opplysningene dine:

 • Til ekstern behandling hos våre agenter eller andre pålitelige organisasjoner
 • Av juridiske grunner
 • For å sikre internasjonal overføring

Våre sikkerhetsrutiner

 • Vi sikrer dine personopplysninger med tekniske og organisatoriske tiltak
 • Vi informerer deg i tilfelle hendelser knyttet til dine personopplysninger
 • Våre ansatte, datterselskaper eller kommersielle partnere vil ha begrenset tilgang til dine personopplysningere og vil kun bli gitt til de som med rimelighet trenger tilgang til det

Hvor lenge tar vi vare på den

Vi oppbevarer dine personlige opplysninger så lenge vi har kundeforhold til deg og for å overholde juridiske forpliktelser.

DINE RETTIGHETER

Retten til sletting av personopplysninger

Du kan be oss om å slette eventuelle personlige opplysninger vi kan ha om deg, hvor slike data er unødvendige, hvor behandlingen er ulovlig eller hvor du har trukket samtykket til behandlingen (hvis aktuelt).

Innsyn i opplysninger

Du kan be oss om en kopi av personopplysninger som BNP Paribas Leasing Solutions har om deg.

Retten til å begrense behandling av personopplysninger

Du kan be oss om å stoppe enhver behandling av personopplysninger om deg som du har gitt ditt samtykke til

Retten il korrigering

Du kan be oss om å rette opp eventuelle feilaktige personopplysninger vi måtte ha om deg.

Retten til å avstå fra automatiserte beslutninger

Hvis en beslutning fattes gjennom en helautomatisert prosess, og den avgjørelsen påvirker deg i betydelig grad, har du rett til å komme med dine synspunkter og motsette deg en slik beslutning. Du har også rett til å få tilgang til kriteriene for en slik beslutning.
Vær oppmerksom på at vi bruker kredittscore og beslutningsmatriser for kredittrisikovurdering og klassifiseringsverktøy. Denne behandlingen er lovlig for din finansieringen. Beslutningsprosessen er ikke helt automatisert ettersom et negativt svar fra oss også vil bli vurdert/bekreftet av en av våre ansatte. Derfor gjelder ikke retten til å avstå fra automatisert beslutning.

Test dine rettigheter

Vennligst bruk vårt kontaktskjema for enhver forespørsel knyttet til dine personopplysninger.