Leasing

Leasing av driftsmidler frigjør driftskapital og gir bedriften større handlefrihet.
Landkreditt Finans tilbyr alle former for leasing.

– Leasing med full nedbetaling i leieperioden.
– Leasing med restverdigaranti.
– Flexileasing tilpasset kundens likviditet.

De viktigste fordelene med leasing:

– Inntil 100 % finansiering
– Belaster ikke øvrige pantesikkerheter
– Enkel etablering av sikkerhet
– Frigir likviditet

Selv om leasing ofte foretrekkes ved finansiering av driftsmidler, vil det i noen tilfeller være fornuftig å velge lån. Vi gir deg ikke bare veiledning om hvorfor du bør velge leasing, men også hvorfor og i hvilke tilfeller du bør velge et vanlig lån.