Leasing av anleggsmaskiner

Hjelp kundene dine med å finansiere anleggsmaskiner, som minilastere og dumpere, gjennom leasingavtaler fra BNP Paribas Leasing Solutions

En verdiskapende leasingpartner innen leasing av anleggsmaskiner

Et nært samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions gir deg muligheten til å tilby alle kundene dine gode leasing- og finansieringsløsninger. En av fordelene med leasing av anleggsmaskiner og annet utstyr for entreprenørbransjen, er at bedriftene frigjør kapital som de kan bruke til andre investeringer.

Kontakt oss

Du er velkommen til å kontakte våre dyktige leasingeksperter, dersom du ønsker rådgivning om hvordan du kan tilby leasing av anleggsmaskiner

I 2022 finansierte BNP Paribas Leasing Solutions 317 000 kontrakter til en verdi av 17,9 milliarder euro i 20 land.

Samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions innebærer

 •    En bred vifte av finansielle løsninger og tjenester for å imøtekomme de ulike behovene til kundene dine
 •    Finansportal og finansieringskontrakter under BNP Paribas Leasing Solutions’ branding eller forhandlerens egen branding
 •    Salgsteamet vårt bistår i forbindelse med salgsaktiviteter, som salgstrening, messeaktivitet osv.
 •    Rådgivning om utforming og implementering av markedsstrategi for leasing av anleggsmaskiner.
 •    Vi bidrar til opprettholdelse av den sirkulære økonomien ved å tilby finansiering av utstyr i alle faser av dets livssyklus.

Hvordan fungerer leasing av anleggsmaskiner?

En leasingavtale er det samme som en leieavtale. Det finnes flere ulike leasingløsninger, men grunnprinsippet er det samme – kundene leier en anleggsmaskin som de selv velger mot at de betaler et månedlig leiebeløp til leasingselskapet.


Kunden gis bruksrett over driftsmiddelet og eierforholdet er av underordnet betydning. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden under hele leieperioden. Leieperioden varer typisk fra 3 til 7 år.


Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

vi tilbyr også finansiering i: 

 •   Landbruksmaskiner
 •   Logistikk
 •   IT
 •   Helse
 •   Transport

Hva kan leases?

Det er mange ulike anleggsmaskiner som kan leasingfinansieres. Eksempler på anleggsmaskiner er:

 •    Gravemaskiner
 •    Hjullastere
 •    Kompaktlastere
 •    Dumpere
 •    Power Tools
 •    Kraner
 •    Minigraver
 •    Knusere og sikteverk
 •    Lifter


BNP Paribas Leasing Solutions er den idelle partner for finasiering av anleggsmaskiner. Vi kaller det “performance through partnership”, noe som egentlig betyr at du som forhandler kan vokse med hjelp av vår ekspertise.


Vi er en likeverdig partner med mer enn 3.700 leasingeksperter globalt, som kan tilby fleksible finansieringsløsninger på anleggsmaskiner til både små og store bedrifter. 
Leasing av minigraver

BNP Leasing Solutions’ partnerportal

Når du inngår et samarbeid med oss får du tilgang til en digital partnerportal, der du som forhandler har tilgang til å opprette egne salgsavtaler, følge med på salgene dine og signere leasingavtaler sammen med kundene dine.

Kontakt BNP Paribas Leasing Solutions

Du er velkommen til å kontakte våre dyktige leasingeksperter, dersom du ønsker rådgivning om hvordan du kan tilby leasing av anleggsmaskiner