Vårt sosiale ansvar

Som et samfunnsengasjert selskap kan vi ikke være likegyldige til ulike forhold som vår planet, miljøet og medmenneskene der. Som selskap ønkser vi å ta hensyn til de miljømessige og sosiale konsekvensene av våre aktiviteter.

Sentralt i BNP Paribas Gruppens strategi ligger et sterkt ønske om å bidra til å bygge en mer bærekraftig og bedre felles fremtid. Dette ønsket gjenspeiles i vår forretningsførsel, særlig ved å bidra til å oppnå FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling (SDGs). Vi i BNP Paribas Leasing Solutions deler denne oppfatningen og ønsker å støtte denne strategien fullt ut med konkrete handlinger.

Vårt fokus på bærekraft og miljø har utviklet seg gradvis gjennom en dialog med både kunder og samarbeidpartnere og andre eksterne interessenter, og er nedfelt i selskapets strategi. Denne strategien gjøre det mulig for oss å vokse, samtidig som vi viser respekt for miljøet og har etikk som en bærbjelke i vår forretningsførsel.

Alle ansatte i selskapet er sentrale brikker i gjennomføringe av denne strategien og for å kunne oppnå resultater gjennom sine daglige handliger og dialog med kunder, partner og samfunnet ellers.

Vi har derfor identifisert tre fokusområder som er viktig for vår virkosmhet og som vi mener kan bidre til å gjøre en forskjell.

Begrense miljøendringer

Støtte overgangen til nye energiformer gjennom finansiering av utstyr til denne bransjen: Typen av utstyr vi finansierer utvides stadig og inkludere blant annet også utstyr som støtter overgangen til renere energiformer.

Fremme sirkulær økonomi: Vi utvikler løsninger og relaterte tjenester for å forlenge utstyrets livssyklus. På denne måten støtter vi også kundene våre i å redusere avfall og spare naturressurser.

Sporing av vårt eget miljøavtrykk: Gjennom rapportering og veldefinerte indikatorer overvåker vi nøye virkningen vår forretningsvirksomhet kan ha på miljøet.

Fremme mangfold og inkludering

For oss handler mangfold og inkludering ikke bare om ansvar – det handler også om en felles innsats. Sammen med våre ansatte er vi opptatt av å beskytte og respektere forskjellene våre, samtidig som vi kjemper mot alle former for diskriminering og trakassering.

  • Fremme like muligheter for alle
  • Oppmuntre til gjensidig respekt blant kollegene
  • Kjemp mot alle former for diskriminering og trakassering
Støtte våre medarbeideres initiativer, som har en positiv effekt

Øke bevisstheten og lære spørsmål om bærekraftig utvikling: Vi tilbyr kurs for alle våre ansatte slik at de kan utvikle sin bevisthett og utvide kunnskapen om bærekraft og mangfold.

Oppfordre ansatte til å delta i veldedighetsarbeid: Vi lar våre ansatte jobbe som frivillige i lokale veldedige organisasjoner i arbeidstiden

BNP Paribas Leasing Solutions bidrar også med økonmisk støtte til veldedige organisasjoner.

Vårt bidrag til FN’s bærekraftsmål

Målene for bærekraftig utvikling (SDG) som ble vedtatt av FN i 2015 har som mål å utrydde fattigdom innen 2030 samtidig som planeten beskyttes.

BNP Paribas Leasing Solutions bidrar aktivt til å nå disse målene gjennom sin engasjement og internasjonale tilstedeværelse.