Næringslån

Næringslån er et alternativ til leasingfinansiering. Vi tilbyr både salgspantlån og lån med pant i motorvogn og anleggsmaskin. Låneperioden kan være 3-7 år.

Næringslån tilbys som annuitetslån. Da betaler du like store terminbeløp gjennom hele låneperioden. Det gir god oversikt over lånekostnadene.