Leasing av traktor og landbruksmaskiner

Investering i traktor og landbruksmaskiner kan være dyrt og krevende for bøndene. Det er derfor en stor fordel at du som forhandler har en finansieringspartner som kjenner markedet fra innsiden, og som raskt og effektivt kan imøtekomme behovet til kundene dine.
Bransjen er preget av sesongbetinget inntektsstrøm, og det rette landbruksutstyret kan være avgjørende for å få mest mulig ut av avlingene.
BNP Paribas Leasing Solutions tilbyr skreddersydde leasing- og finansieringsløsninger til kundene dine, slik at de enkelt kan oppgradere maskinparken sin.

En verdiskapende leasingpartner innen traktorleasing

Et nært samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions gir deg muligheten til å tilby alle kundene dine gode leasing- og finansieringsløsninger. Dette er med på å fjerne finansielle barrierer ved innkjøp av dyre maskiner og utstyr. I tillegg til å kunne tilby kundene lave månedlige leier, så øker du også det fremtidige salget av landbruksmaskiner ved å bringe salgsteamet ditt i regelmessig kontakt med kundene.

På verdensplan jobber vi tett sammen med både store og små produsenter av profesjonelt landbruksutstyr. BNP Paribas Leasing Solutions har etablert langvarige partnerskap med globale forhandlere i over 70 år. Vi har bred erfaring innen landbruk og har dyp forståelse for arbeidet med faget og utfordringene som er forbundet med finansiering og leasing av landbruksmaskiner.

Kontakt BNP Paribas Leasing Solutions

Du er velkommen til å kontakte én av våre dyktige leasingeksperter, dersom du ønsker rådgivning om hvordan du kan tilby leasing av landbruksmaskiner.

Leasing av traktor og landbruksmaskiner

Samarbeid med BNP Paribas Leasing Solutions innebærer

 •    En bred vifte av finansielle løsninger og tjenester for å imøtekomme de ulike behovene til kundene dine
 •    Finansportal og finansieringskontrakter under BNP Paribas Leasing Solutions’ branding eller forhandlerens egen branding
 •    Salgsteamet vårt bistår i forbindelse med salgsaktiviteter, som salgstrening, messeaktivitet osv.
 •    Rådgivning om utforming og implementering av markedsstrategi for leasing
 •    Vi bidrar til opprettholdelse av den sirkulære økonomien ved å tilby finansiering av utstyr i alle faser av dets livssyklus.

Hvordan fungerer leasing av landbruksmaskiner?

En leasingavtale er det samme som en leieavtale. Det finnes flere ulike leasingløsninger, men grunnprinsippet er det samme – kundene leier en landbruksmaskin som de selv velger mot at de betaler et månedlig leiebeløp til leasingselskapet.

Kunden gis bruksrett over driftsmiddelet og eierforholdet er av underordnet betydning. Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden under hele leieperioden. Leieperioden varer typisk fra 3 til 7 år.

Leasingavtaler kan kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

 

Vi tilbyr også finansiering i:

 •   Bygg- og anlegg
 •   Logistikk
 •   IT
 •   Helse
 •   Transport

Hva kan leases?

De aller fleste driftsmidlene i landbruket kan leasingfinansieres. Gjenstanden må kunne identifiseres som en egen enhet og må kunne avskrives. Eksempler på driftsmidler i landbruket er: traktor leasing, tresker leasing, leasing av skogsmaskiner, leasing av redskap og innendørsmekanisk utstyr.

Fordeler ved leasing av traktor og landbruksmaskiner

Det er mange grunner til at bønder velger å lease traktor og landbruksmaskiner.

 

 •   Enkelt å anskaffe nødvendige maskiner og utstyr uten å belaste egenkapitalen eller andre lånekilder.
 •   Bedre mulighet til å holde følge med teknologiens utvikling
 •   Fleksible løsninger
 •   100 % gjennomsiktighet av finansiering og restverdi
 •   Enkel regnskapsføring
 •   Binder ikke opp pantesikkerhet

Ved hjelp av de dyktige rådgiverne våre, kan kundene dine få en skreddersydd leasingavtale som imøtekommer deres krav og behov.

Leasing hjelper deg med å kontrollere salgsprosessen fra start til slutt. Salg av for eksempel traktorer, landbruksmaskiner og skogsmaskiner kan glippe når selgeren lar det være opp til kunden selv å sørge for finansiering. Dersom kunden får avslag fra banken sin, er det stor sannsynlighet for at kunden vil henvende seg til den forhandleren som også har for eksempel traktor finansiering som en del av tilbudet sitt. Og det kan være deg og din bedrift.

Kontakt BNP Paribas Leasing Solutions

Du er velkommen til å kontakte én av våre dyktige leasingeksperter, dersom du ønsker rådgivning om hvordan du kan tilby leasing av landbruksmaskiner.